Poobzeraj sa okolo seba – všetky hmotné veci, ktoré v svojom živote vidíš, počuješ, hmatáš, chutnáš alebo pociťuješ, sú tvoje myšlienky, ktoré sa zhmotnili.

Mike Dooley