“Život je ako hudba sama o sebe. Žijeme v nekonečnom tu-a-teraz a keď počúvame hudbu, nepočúvame minulosť, nepočúvame budúcnosť, ale počúvame rozšírený prítomný okamih.”

Alan Watts