Väčšina ľudí sa k prítomnému okamihu stavia, ako keby to bola prekážka, ktorú potrebujú prekonať. Pretože však prítomný okamih je život v jeho podstate, je to nezmyselný prístup.

Eckhart Tolle

Spoločenskou výchovou je naša kultúra zameraná na predvídanie budúcnosti a analýzu minulosti. A tak sa rýpeme v minulosti tak dlho, až sa cítime úplne nanič, ale viac než okamžité poznanie z nej nedokážeme vyťažiť, pretože si ju dávame do vzťahu s budúcnosťou, nie prítomnosťou.

Rovnako sa trápime nad tým, čo bude, natoľko, že nevenujeme plnú pozornosť tomu, čo je – žijeme svoju prítomnosť len na “napoly”, s jednou nohou nakročenou do budúcnosti a srdcom ešte stále v zovretí minulosti.

A takto sme zavrznutí v čase, vždy na prechode k niečomu, čo ešte nie je – a nikdy nie naplno v tom, čo je. V tom, čo nám môže poskytnúť obrovské uspokojenie. V tom, kde jedine dokážeme niečo meniť, nastavovať inak.

Myslím, že práve preto sa ľudia tak silno naháňajú za sexom – je to jediná činnosť 😉 , ktorá každého dokonale udržiava v tu-a-teraz.