“Prestaň sa sťažovať. Ťažkanie si je len spôsob, akým nepreberáme zodpovednosť za situáciu, akým ospravedlňujeme to, že nič nerobíme – a tým sa programujeme na neúspech. Ťažkaním v sebe vytvárame pocit, že sme už niečo urobili, hoci sme neurobili nič. Venujme svoju energiu miesto nárekom nad situáciou tomu, že so situáciou niečo urobíme. Keď začneme konať, dávame tým najavo, že držíme opraty svojho života vo vlastných rukách. Sťažovatelia sa sústreďujú na to, čo sa stalo, a zbavujú sa svojej moci. Víťazi niečo menia a používajú svoju moc na to, aby našli východiská zo svojich problémov.”

Les Brown (voľne prerozprávané)