Tvoj život sa zmení, keď si uvedomíš,
že to nie je “ty proti zvyšku sveta”,
ale skôr “ty proti sebe”.

Keď prestaneš viniť iných;
keď prestaneš neznášať seba;
keď sa prestaneš týrať
zbytočnými pochybnosťami a strachom z neznámeho
a nekonečným spochybňovaním svojich schopností a vlastnej hodnoty,
je to ako keby si sa konečne uvoľnil
z nepríjemne dlhého zadržiavania dychu:
tvoja myseľ sa uvoľní
a vydýchne si od úľavy,
len čo sa zbaví panického strachu, že sa jej nedostane dostatok vzduchu.

Ty a nikto iný
kontroluješ rozhodnutia svojho života.
Neobviňuj. Nehľadaj obetných baránkov.
Neváľaj sa v pocite obete.
Ty a nikto iný
spôsobuješ a vytváraš obavy, drámy a konflikty,
v ktorých si tak hlboko vnorený
a v ktorých zažívaš toľkú negativitu.

Začína to tým,
že sa začneš správať vedome.

Brian Thompson